459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Laktační, poporodní psychóza

Popis poporodní psychózy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Těhotenství, porod a mateřství jsou pro matku velkou zátěží a obdobím velkých změn, a to i tělesných. Hormonální změny jsou velice zásadní a mají velký vliv i na psychiku. Běžně se rodička s novou situací během pár dní srovná a je schopná fungovat v běžném životě.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Poporodní psychóza je psychické onemocnění vznikající nejčastěji 2. až 4. týden, ale i měsíc po porodu. Jedná se o poruchu s bludy, halucinacemi a paranoidními představami. Více...

Nejlehčí fází poporodních psychických změn je poporodní blues, kdy první fázi nadšení vystřídá únava, vyčerpání a smutnější ladění s přecitlivělostí. Probíhá u velké části rodiček a stav se sám nebo za pomoci rodiny upraví. Poporodní deprese je onemocnění dlouhodobějšího charakteru vyskytující se u malého procenta rodiček, kdy je matka dlouhodobě vyčerpaná, bez nálady až pesimistická, se sklony k úzkostem a přecitlivělosti. Objevují se i poruchy spánku s vtíravými myšlenkami výčitek. U tohoto stavu je třeba vyhledat lékařskou pomoc pro nebezpečí k sebevražedným sklonům. Psychóza jako porucha vnímání reality se vyvíjí jen asi u 2% matek. Žena díky bludům ztrácí schopnost pečovat o dítě a může být nebezpečná sobě i okolí.

Příčiny

  • předchozí psychiatrické onemocnění
  • hormonální změny
  • fyzické a psychické vyčerpání

Příznaky

Příznaky mohou být různé: smutek, skleslost, strach, úzkost (že rodičovství nelze zvládnout), nedostatek sebedůvěry, nezájem (o dítě), paranoidní (přehnané) představy, až halucinace a bludy. Sklony k sebevražednému jednání jsou asi ve čtyřech procentech případů.

Komplikace

  • sebepoškozování, týrání dítěte
  • sebevražda, vražda

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína léčí poporodní psychózy pod taktovkou specializovaného psychoterapeuta a psychiatra. Využívá se psychoterapie v kombinaci s farmaky (anxiolytika, antipsychotika, neuroleptika, antidepresiva, hormonální léčba).

(Informační zdroje stránky)