459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Laktační, poporodní psychóza

Popis poporodní psychózy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Těhotenství, porod a mateřství jsou pro matku velkou zátěží a obdobím velkých změn, a to i tělesných. Hormonální změny jsou velice zásadní a mají velký vliv i na psychiku. Běžně se rodička s novou situací během pár dní srovná a je schopná fungovat v běžném životě.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Poporodní psychóza je psychické onemocnění vznikající nejčastěji 2. až 4. týden, ale i měsíc po porodu. Jedná se o poruchu s bludy, halucinacemi a paranoidními představami. Více...

Nejlehčí fází poporodních psychických změn je poporodní blues, kdy první fázi nadšení vystřídá únava, vyčerpání a smutnější ladění s přecitlivělostí. Probíhá u velké části rodiček a stav se sám nebo za pomoci rodiny upraví. Poporodní deprese je onemocnění dlouhodobějšího charakteru vyskytující se u malého procenta rodiček, kdy je matka dlouhodobě vyčerpaná, bez nálady až pesimistická, se sklony k úzkostem a přecitlivělosti. Objevují se i poruchy spánku s vtíravými myšlenkami výčitek. U tohoto stavu je třeba vyhledat lékařskou pomoc pro nebezpečí k sebevražedným sklonům. Psychóza jako porucha vnímání reality se vyvíjí jen asi u 2% matek. Žena díky bludům ztrácí schopnost pečovat o dítě a může být nebezpečná sobě i okolí.

Příčiny

  • předchozí psychiatrické onemocnění
  • hormonální změny
  • fyzické a psychické vyčerpání

Příznaky

Příznaky mohou být různé: smutek, skleslost, strach, úzkost (že rodičovství nelze zvládnout), nedostatek sebedůvěry, nezájem (o dítě), paranoidní (přehnané) představy, až halucinace a bludy. Sklony k sebevražednému jednání jsou asi ve čtyřech procentech případů.

Komplikace

  • sebepoškozování, týrání dítěte
  • sebevražda, vražda

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Moderní medicína léčí poporodní psychózy pod taktovkou specializovaného psychoterapeuta a psychiatra. Využívá se psychoterapie v kombinaci s farmaky (anxiolytika, antipsychotika, neuroleptika, antidepresiva, hormonální léčba).

(Informační zdroje stránky)